ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เยี่ยมชมวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
dot
bulletสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
bulletโครงการอบรมพัฒนาจิต
bulletบทสวดมนต์
bulletการปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น
bulletสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
bulletแผนผังเว็บไซต์
dot
รวมลิงค์เว็บหลวงพ่อ
dot
bulletแฟนเพจวัดอัมพวัน
bulletแฟนเพจเวฬุวัน
bulletศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
dot
ห้องสมุดหนังสือธรรม
dot
bulletหนังสือกฏแห่งกรรม
dot
ห้องสมุดเสียงธรรม
dot
bulletประวัติหลวงพ่อ


เพจวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น
เวปไซต์หลวงพ่อดอทเน็ท
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น


ประวัติวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี article

 

วัดอัมพวัน::

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก สภาพทั่วไปนั้น มีต้นไม้ประมาณ ๓๐๐ ต้น เป็นไม้ดอก - ไม้ใบ ที่ปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นที่จะเป็นที่ที่น้ำท่วมถึง มาบัดนี้ทางวัดได้ทำถนน - คูกั้นน้ำ จึงสามารถป้องกันน้ำไว้ได้ จึงได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

หลักฐานการตั้งวัด

จากการสำรวจทางราชการประมาณกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๗๕ การสร้างอุโบสถ ผูกพัทธสีมา มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อรัชกาลที่ ๓ ครั้งที่ ๒ นี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร และได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชื่อเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ศิลาจารึกในอุโบสถหลังเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนได้สร้างอุโบสถวัดอัมพวัน สมัยเหม็งเชี้ยว คนจีนได้นำเรือกำปั่นมาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรี มากับฝรั่งชาติฮอลันดา จอดหน้าวัดอัมพวัน ได้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน สมัยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันชื่อ พระครูญาณสังวร อายุ ๙๙ ปี สร้างโบสถ์เสร็จแล้ว ฝรั่งเพื่อนคนจีนได้ขอพระราชทาน พระหน้าปรกหินทั้งสององค์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์ จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มาจนถึงทุกวันนี้

  • อุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดและพังลง เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำเดือน ๓ ปีจอ เวลา ๐๙.๔๕ น.
  • ได้รื้อถอนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๑ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยแรงชาวบ้านและรถยกของ ป.พัน ๑๐๑ มาช่วยกันรื้ออุโบสถ เสร็จเรียบร้อยภายใน ๔ วัน
  • เริ่มก่อสร้างอุโบสถ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๑ วางศิลาฤกษ์ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ รวมเวลาการก่อสร้าง ๑ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน
  • ผูกพัทธสีมาวันที่ ๘-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

วัดนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามลำดับ มาถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมการศาสนาได้ยกย่องให้เกียรติ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาจนบัดนี้

.................................................................................................................................................................................................

รายชื่อเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเท่าที่ปรากฏหลักฐาน มีดังนี้

รูปที่ ๑ พระครูพรหมนครบวรราชมุนี
รูปที่ ๒ พระครูปาน
รูปที่ ๓ พระอธิการเทศ
รูปที่ ๔ พระอธิการเยื้อน
รูปที่ ๕ พระใบฎีกาแย้ม
รูปที่ ๖ พระอธิการเลี่ยม
รูปที่ ๗ เจ้าอธิการสัว
รูปที่ ๘ พระอธิการล้วน
รูปที่ ๙ พระอธิการหล่ำ เหมโก
รูปที่ ๑๐ พระราชสุทธิญาณมงคล
พ.ศ.๒๓๘๒ ถึง พ.ศ.๒๓๙๗
พ.ศ.๒๓๙๘ ถึง พ.ศ.๒๔๑๒
พ.ศ.๒๔๑๒ ถึง พ.ศ.๒๔๒๗
พ.ศ.๒๔๒๘ ถึง พ.ศ.๒๔๔๒
พ.ศ.๒๔๔๓ ถึง พ.ศ.๒๔๕๖
พ.ศ.๒๔๕๖ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕
พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง พ.ศ.๒๔๗๖
พ.ศ.๒๔๗๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๐
พ.ศ.๒๔๘๑ ถึง พ.ศ.๒๔๙๙
พ.ศ.๒๕๐๐ ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน

ปัจจุบัน เจ้าอาวาสชื่อ "พระธรรมสิงหบุราจารย์" อายุ 83 พรรษา 63

.................................................................................................................................................................................................

ประวัติ พระราชสุทธิญาณมงคล ( จรัญ ฐิตธมฺโม ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อเดิม จรัญ จรรยารักษ์
บิดาชื่อ แพ จรรยารักษ์
มารดาชื่อ เจิม สุขประเสริฐ
อุปสมบท  
  พระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร เป็นพระอุปัชฌาย์
  พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์
วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๔๘๗

พ.ศ. ๒๔๙๒
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสุวิทดารามาศ จังหวัดสิงห์บุรี
สอบไล่ได้นักธรรมโท ณ สำนักเรียนวัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

.................................................................................................................................................................................................

ตำแหน่งและหน้าที่การปกครอง

พุทธศักราช ๒๕๐๐ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้รับสมณศักดิ์เป็น ที่พระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ในฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณ สุนทรธรรมประพุทธ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
พุทธศักราช ๒๕๑๖ เลื่อนเป็นพระครู เทียบผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอก
ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
พุทธศักราช ๒๕๑๗ รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑
พุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระราชสุทธิญาณมงคล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
พุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๑
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
สวดมนต์เป็นนิจ อธิฐานจิตเป็นประจำ อโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตา